Denizli Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden üyelerimize duyurulmak üzere gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.