T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;


Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumlan ile bu salgının yayılması ve vatandaşlanmızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve ülkemize olan etkilerinin azaltılması kapsamında; tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunması da önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

  1.  Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının İî/ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlükleri ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınması                                                                                                                                                    sağlanmalıdır.
  2.  Tarım işçilerinin ulaşım koşullannın; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası ve İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır.
  3.  Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmalıdır.

Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe tarım müdürlükleri, İl/ilçe sağlık müdürlükleri ve trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde yukarıda belirtilen veya uygun görülecek başka tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu. denilmektedir.