03.04.2020 tarih ve 31088 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik uyarınca, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkındaki Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

Resmi Gazeteye ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-6.htm