Ticaret Bakanlığı’nın 02.04.2020 tarihli ve E-00053667892 sayılı yazılarına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 03.04.2020 tarih, 3486 Sayılı yazıda;

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasını takiben, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin, belgeler üzerine karekod ve doğrulama linki koymak kaydı ile sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi talebi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler neticesinde;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durumun göz önüne alındığı vurgulanmış olup, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceğinin belirtildiği,

Yazıda devamla, MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığının ifade edilmekte olduğu, ayrıca söz konusu Bakanlıkça ilgili ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı,

MEDOS sistemi üzerindeki gerekli çalışmanın Birlikçe yapılmakta olduğu, diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamalarda olduğu gibi 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verileceği,

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesini onaylamakla yetkili, Odamızın da içinde yer aldığı 252 Odanın ve bu Odaların arasında yer almakla birlikte Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini onaylamakla ayrıca yetkilendirilen Odaların elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğunun ortadan kalktığı, bunun Odamız üyesi firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir.