Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

“19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulmuş olup; 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kağıdı ürün gruplarına ilişkin kriterler Bakanlığımızın web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/) yayımlanarak, ilgili sektörlerde çevre etiketi başvurulan kabul edilmeye başlanmıştır. Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin l’inci fıkrası uyarınca 05.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen Çevre Etiketi Kurulu 1. Toplantısı’nda temizlik kağıdı, tekstil ve seramik kaplama ürün grubu çevre etiketi kriterlerinin güncellenmesi yönünde fikir birliğine varılmış olup; bahse konu güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların mevcut kriterler hakkındaki görüşlerinin ve değişiklik önerilerinin alınması gerekmektedir.” Denilmektedir. Bu kapsamda kurum/kuruluşunuzun görev yetki ve sorumluluk alanları dahilinde 26.05.2020 tarihine kadar varsa görüşünüzün [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.