Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 08.06.2020 tarih ve 31209 sayılı yazısına atıfla; “Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)” yazılarında duyurulan talimatların yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerine Odamızda devam edilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.