Bilindiği üzere 15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazetede “İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik kapsamında “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavlarına girecek adaylarımız için bazı değişiklikler yapılmış olup, sınav ve belgelendirme sürecini etkileyecek hususlar aşağıdaki gibidir:

1- Lise mezuniyeti şartı
a. 15.08.2020 tarihinden önce ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz eden kişiler için lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.
b. Bu tarihten sonra faaliyete geçecek işletmeler veya oda kaydı/gelir vergisi kaydını ibraz edemeyenlerin en az lise mezunu olması gerekmektedir.

SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUS: Bu itibarla 01.09.2020 tarihinden itibaren Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavlarında, daha önce belirtilen faaliyetlerle iştigal edildiğine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz edemeyenler için lise diploması sınav giriş şartı olarak uygulanacaktır.

Bu anlamda 15.08.2020 tarihinden önce gelir veya kurumlar vergisi kaydı veya Oda kaydını ibraz edemeyen kişiler, lise diplomasını sunamadıkları takdirde sınavlara alınmayacaktır.

Başvurusu 1 Eylül 2020 tarihinden önce yapılmış olan, ancak sınavı henüz yapılmamış kişiler için de yukarıdaki husus geçerli olacaktır.

2- Bir takvim yılında en fazla 3 araç satışı şartı
a. Doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak düzenlenmiştir.
b. Noterlerde yapılacak sözleşmelerde, işletmenin yetki belge numarası istenecek, ibraz edilmediği durumda bu durum kayıt altına alınacaktır.
c. Mesleki yeterlilik belgesi, söz konusu şartı sağlamak için tek başına yeterli değildir. Mesleki yeterlilik belgeli kişi, alım-satım esnasında mutlaka “işletmenin yetki belgesini” ibraz etmelidir.

3- Diğer değişiklikler
a. İkinci el motorlu kara taşıtı alım/satımı ile iştigal eden işletmeler öncelikle “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alacaktır.
i. Ruhsat alındıktan sonra yetki belgesine müracaat edebilecektir.
b. Yetki belgesi süresiz verilecektir.
c. İnternet ortamındaki ilanlar için bazı düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre, ilan sitesine üye olan işletmelerin yetki belgesi kontrolü yapılacak, yetki belgesi olmayan işletmenin ilanlarına internet ortamında yer verilmeyecektir.
d. İşletmeler, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişileri motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak istihdam etmemeyi taahhüt edecektir.
e. Garanti ve ekspertiz süreleri ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm