Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen,
Bosna Hersek’in Republika Srpska entitesinde bulunan Trebinje şehrinin Belediye Başkanı tarafından
Saraybosna Büyükelçiliğimize hitaben gönderilen yazıda, Trebinje Serbest Bölgesinin kuruluş çalışmalarına
başlandığından bahisle, anılan serbest bölgede yatırım yapma koşullarının ve sunulan imkanların potansiyel
yatırımcılara duyurulması talep edilmektedir.
Bahse konu yazıda, serbest bölgede en az 800 m2’lik alanda olmak üzere ticaret ve üretim faaliyetlerine
yönelik tesisler inşa edilebileceği; yatırımcılara gereken tüm hizmetlerin bölge içinde sağlanacağı; emek
yoğun girişimlere, teknoloji transferine yönelik pozitif etkisi olan yatırımlara ve tarım, turizm, yenilenebilir
enerji alanlarında gelişimi desteklemeye öncelik verileceği; ilgilenen yatırımcıların doğrudan Belediye
Başkanının ofisinden ([email protected]) veya irtibat kişisi Nataşa Tuçiç’ten ([email protected])
ayrıntılı bilgi temin edebilecekleri belirtilmektedir.
Söz konusu yazının örneğine Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki
“Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Bosna Hersek” bölümünden ulaşılabilmektedir.