Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksika Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen,
Meksika Hükümeti tarafından 05/10/2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE)
ile “Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması”nın imzalandığı, bu anlaşma çerçevesinde açıklanan
“Yatırım Planı” kapsamında, halihazırda devam eden 7 proje ile birlikte Ekim 2020-Aralık 2021 tarihleri
arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil olmak üzere toplam 39 altyapı projesine,
GSYİH’nin yaklaşık %1,3’üne tekabül eden yaklaşık 297,34 milyar Meksika pesosu (yaklaşık 14,2 milyar
ABD doları) değerinde yatırım yapılmasının planlandığı ve açıklanan kamu altyapı projelerine özel sektör
katkısının toplam maliyetin en az yarısı değerinde olmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu altyapı planı çerçevesinde iletişim ve ulaştırma sektörü için 196,23 milyar peso,
enerji projeleri için 98,98 milyar peso, su ve çevre projeleri için 2,13 milyar peso ayrılmasının beklendiği;
projelerin %66’sının otoyol projeleri olduğu, geri kalanının ise devlete ait petrol şirketi Petróleos Mexicanos
(PEMEX) ve Federal Elektrik Komisyonu (CFE)’nun güçlendirilmesine yönelik projeler olduğu ifade
edilmektedir. Ayrıca, 2020 yılının Kasım ayında, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerini içeren yeni
bir yatırım paketinin daha açıklanmasının beklendiği belirtilmektedir. Halihazırda devam eden ve yeni
açıklanan projelerin, Meksika Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı-Proyectos México internet adresinden
(https://www.proyectosmexico.gob.mx/) İngilizce ve İspanyolca olarak takip edilebileceği bildirilmektedir.
Ayrıca ilgilenen firmalarımızın Meksika’da kamu ihalelerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızın internet
sayfasındaki “Müşavirlik Raporları” bölümünde yayınlanan notları inceleyebileceği ifade edilmektedir.
Söz konusu yatırım planı kapsamındaki proje detaylarına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr)
“Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Meksika” bölümünden
ulaşılabilmektedir.