Çevre ve Şehircilik BakanlığTmn ilgide kayıtlı yazısında; Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının 2017 yılından bu yana “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğiyle devam ettiği belirtilmektedir.

Çevre ve Şehircilik BakanlığTmn ilgi yazısına göre; ulusal katkı kapsamında yer alan sektörel politikalara ilişkin detaylı maliyet analizlerinin yapılması ve sektörel politikaların değerlendirilmesi, Sera gazı projeksiyonlarına temel oluşturan veri havuzunun oluşturulması ve alt projeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Paris Anlaşması’na taraf olan ülkelerin sunmuş oldukları ulusal katkılarda yer alan azaltım ve uyuma yönelik hedef ve politikaların sektör bazında incelenmesi ve ülkemiz politikalarına yol gösterici olarak değerlendirilmesi, Projede elde edilen çıktılar neticesinde Türkiye’nin mevcut ulusal katkısının güncellenmesi ve gerekli ekonomik analizlerin yapılması gerekmektedir.

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan ve İklim Değişikliği Sekretaryasma 2015 yılında sunulmuş olan “Ulusal Katkı Niyeti” beyanında, hedefini “sera gazı emisyonlarında 2030 yılma kadar %21 oranında azaltım” olarak açıklamıştır.

Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen 4. Ara Rapor Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Sektörler ve Girişimcilik Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Bahse konu Raporun incelenerek, görüşlerinizin en geç 11.11.2020 Saat 12:00’a kadar kadar Odamıza yazılı olarak veya [email protected] adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.                                                       _