Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelere yönelik düzenlenen Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi’nin. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçilmesine karar verildiği belirtilmiş olup, söz konusu belge üzerinde ıslak imza ve ıslak mühür bulunmasına bahse konu tarih itibariyle gerek olmadığı açıklanmıştır. Bu itibarla. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren AEB ülkelerine ihracatta düzenlenen FORM-A belgesinin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi/onaylanması hususu bilgilerinize sunulur.