Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Türkiye-İtalya 2. Dönem JETCO Toplantısının 10 Aralık
2020 tarihinde sının planlandığı belirtilmekte ve bu itibarla söz konusu Toplantının hazırlık çalışmalarında
kullanılmak üzere ülkemiz ile İtalya arasındaki ilişkilere dair konular, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerilerine dair güncel bilgi notu ile 2. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer alması öngörülen Türkçe ve
İngilizce metinler talep edilmektedir.


Bu kapsamda, İtalya ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, İtalya’da yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Saat 12:00’a kadar Odamıza (E-posta: [email protected]) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.