Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce 29.03.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:30’ da Elektronik ortamda (esatis.ogm.gov.tr) muhtelif bölmelerden Açık Artırmalı olarak satışa çıkarılan Orman emvallerine ait ilan ve satış öncesi bilgi cetveli aşağıda sunulmuştur.