Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”(Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmektedir. Üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslalarına ait genelgeler ekte sunulmuştur.