Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 20.05.2021 tarih, 4775 sayılı yazılarında; Akkuyu Nükleer Santrali için çelik boru ihtiyacının olduğundan ve üretici firmalar ile doğrudan temas sağlayacak “Tedarikçi İlişkileri Ofisi” kurulduğundan bahsedilmektedir.

İlgi yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.