Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazılarına istinaden;

İşini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’Ierin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla TOBB ve  Visa iş birliğinde Akıllı KOBİ platformu çalışmaları başlamıştır.

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ’Ierin erişimine açılacaktır. 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır.

Platformun web sitesine http:// vwvv.akillikobi.org.tr adresinden erişim sağlanabilmekledir. Platforma ilişkin duyurulara ayrıca akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook. Instagram ve Linkedin hesaplarından ulaşılabilmektedir.

Platformun ilk fazı için http://’www.akillikobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu” hazırlanmış olup, platformda yer almak isteyen teknoloji tedarikçilerinin 11 Haziran 2021 tarihine kadar formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir denilmektedir.  İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.