Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alına yazıda;

KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki görünürlüğünü sağlaması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden
satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz ve Google iş birliğinde “Küçük İşletmeler
İçin Google” projesi başlatılmıştır.
https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr adresinden erişim sağlanabilen platformda KOBİ’lerin dijital ekonomiye uyum
sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürünler ile çözüm önerileri adım adım açıklanmaktadır.
Platform çerçevesinde ayrıca Küçük İşletmeler için Google Eğitim Programı gerçekleştirilecektir.
Ekte görseli bulunan eğitim programı kapsamında;

  • 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00’te Küçük İşletmeler için Google Oturumu
  • 29 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00’te Google My Business (GMB) ve Benim İşletmem Dijital Oturumu,
  • 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 14:00’te Google Ads 101 Oturumu ve
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14:00’te Perakende İçgörüleri Oturumu
    olmak üzere 4 online etkinlik düzenlenecektir.
    Etkinlikler Youtube üzerinden gerçekleştirilecek olup, katılım ve kayıt