Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  alınan 13.08.2021 tarih, 7372 sayılı yazılarında; “Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Helal Akreditasyonu” ve “Helal Uygunluk Alanında Deney Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu” olmak üzere iki yeni akreditasyon programının oluşturulduğu bilgisi iletilmekte olup bahsi geçen programlara yönelik oluşturulan temel uygulama dökümanlarına https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari adresi üzerinden erişilebileceği belirtilmektedir.