Çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirileceği, en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınacağı, 14.EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğü ve katkılarıyla Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bilgi için: https://www.enerjikongresi.com