Ticaret Bakanlığı’nın yazıları üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 01.12.2021 tarih, 10771 sayılı yazıda;

Ekte örneği sunulan yazıda görüleceği üzere, BİLGE sisteminde yer alan gümrük beyannamesi tescil sıra numarasının 8 haneli olarak yeniden düzenleneceği bildirilmekte,

Yazıda, bu düzenlemenin 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat: 12.00-15.00 arasında yapılacağı belirtilmekte, bunun Odamız üyesi firmalara duyurulması istenmiş bulunmaktadır.