Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 14.10.2021 tarih, 84990428-045.99-9310 sayılı yazılarında; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve “Türk Malı” ibareli ürünlerin itibarkazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akradite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı’nın 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ı kapsamına alındığı belirtilmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı’nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/tebligbazında-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri) adresinde erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

İlgi yazı eki üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.