Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı
faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2022

Desteğin amacı:
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini
sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.


Destek kapsamı:
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret
sektörlerindeki MKİ’lere:

 • 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni
  personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,
 • “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;
  yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.
  İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru
  dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2
  personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.
  Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir
  personel istihdam edilebilecektir.
  Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de
  programa başvuru yapabilecektir.
  Başvuru şartları:
 • Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır.
 • Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış
  hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi
  genç işletmelerde aranmayacaktır.
  Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:
 • Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
 • Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
 • Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.
 • 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.
  Başvuru yeri:
 • Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve
  Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına
  kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.
 • Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam
  edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.
  Geri ödeme:
  Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile;
  MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri
  ödeyecektir.
  Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOSGEB İl Müdürlüklerinden
  alınabilecektir