TOBB’ den alınan 31.05.2022 tarihli yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazısına atfen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir lojistik faaliyetler yürüten ve kombine yük taşımacılığı yapan işletmeleri desteklemek amacıyla hazırlanan Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinin 27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, bu Yönetmelik kapsamında yeşil lojistik faaliyetler yürüten işletmelerin Lojistik Belgesi almaya hak kazanacağı bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, belge almaya hak kazanan kişilere Bakanlıklarınca düzenlenen yetki belgesi, faaliyet belgesi ve taşıt kartı ücretlerinde çeşitli indirimlere gidileceği ve UBAK izin Belgesi başvurularında da ilave puan verileceği ifade edilmektedir.

İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/yonetmelikler/kombine-tasimacilik-yonetmeligi.pdf

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.