Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 25.10.2022 tarih ve 11049 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’a iletilen 07.10.2022 tarih ve 60292496 sayılı “Mesleğim Hayatım Portalı İş ve Staj Programı” konulu yazılarında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü imzalandığı, öğrenci ve mezunlara ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde staj ve istihdam olanaklarının sağlanması amacıyla https://mhbasvuru.meb.gov.tr/login internet sitesinin hazırlanarak kullanıma açıldığı belirtilmektedir. İlgili yazı ekte sunulmuş olup, üyelerimizin bilgisine sunulur.