Türkiye Odalar ve Boralar Birliği’nden alınan yazıda;

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi’nde yapılan teknik
düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yazısı iletilmişti.
Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda ise, bahse konu sistemin geliştirilmesi çalışmaları
kapsamında yapılan teknik düzenlemelere dair bilgi verilmektedir, denilmektedir.