Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce Odamıza gönderilen 10.11.2022 tarihli yazıda; 

Genel Müdürlüklerinin, 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile kurulduğu, söz konusu Kanunun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde “Kanunun amacının; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemek” şeklinde belirlendiği ve Genel Müdürlüklerinin bu konularda faaliyette bulunmak üzere yetkilendirildiği, 

Bu çerçevede, Genel Müdürlüklerinin faaliyet ve görevleri ile yabancıların ülkemizde çalışması ile ilgili mevzuat konusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, işverenlerin, yabancıların ve sosyal tarafların bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü,

Bu kapsamda ilgili kurumların bilgi ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesine yönelik olarak bir anket çalışması hazırlandığı anket sonuçları kullanılarak Genel Müdürlüklerinin iletişim stratejisinin hazırlanmasının planlandığı hususları belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü İçin Farkındalık Artırma Özel Sektör Anket Formunun işletmeniz yetkililerince https://tr.surveymonkey.com/r/CDNKLTM adresinden çevrimiçi olarak doldurulması veya [email protected] e-posta adresine gönderilmesi talep edilmektedir.