Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; hal kayıt sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden üyelerin  stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ifade edilmekte ve sistem kayıtlarında  yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların  ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu bildirilmektedir. İlgi yazı eki ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.