Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022) konulu yazı eki ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.