T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Kombinalanmızca 01/09/2023-31/12/2023 tarihleri arasında küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek yağlar, deriler (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışlarının sağlanması gerekmektedir.
Kurumumuz Kombinalarınca 2023 yılı Eylül-Ekim-Kasım (Kuruntumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay daha uzatılabilecektir.) aylarını kapsayan 3 aylık dönemde üretilecek olan;
a) Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin (kelle derisi dahil) 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 10:00’da
b) Küçükbaş hayvan derilerinin 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:00’te
c) Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 16:00’da
ç) Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünlerinin 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 10:00’da
d) Küçükbaş hayvan sakatatlarının 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 14:00’te
e) Büyükbaş hayvansal yağların 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 16.00’da
E-İhale usulüyle satışa çıkarılacaktır. Yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak ihaleler ile ilgili Kurumumuz internet sitesinde (https://www.esk.gov.tr/) duyurular yapılmış olup her bir ürünün satışı için uygulanacak teminat listesi, usul ve esaslar ile detaylar anasayfada ilan edilmiştir.