Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı belirtilmiş,

Söz konusu Tebliğ ile 7214.20 GTIP koduna sahip inşaat demirinin üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği ve Tebliğ kapsamında İnşaat Demiri İzleme Sisteminin (İDİS) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından kurulduğu ifade edilmiş,

Söz konusu Tebliğ uyarınca, Darphane’nin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunlu kılındığı bildirilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Tebliğ kapsamında İDİS’in kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kumlumu ve işletimi sürecindekilerin sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan Sistem Kılavuzu’nun www.darphane.gov.tr  internet adresinde yayınlandığı belirtilmiştir.