Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 16.01.2024 sayılı yazıda;

TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilmiş olup, üye devletlerin Anlaşma’nın 26. Maddesine dair yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği açıklamış olduğu,

Yazıda, körfez ülkelerinin Anlaşma kapsamındaki söz konusu maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulanmıştır. Ayrıca, Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulması ile ilgili tüm yasal prosedürü tamamlamasına rağmen, kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği bilgisi verilmiş,

Yazıda devamla, Türkiye’den Anlaşma’yı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının reddedilebileceği açıklanmış olup, bu konuda üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmiştir.