Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazılarında; gayrimenkul satışının gerçekleştirileceği bildirilmiş olup ilgili gayrimenkuller ekte sunulmuştur.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.