Yatırım Kararı Verirken Finansal Analiz Nasıl Yapılır?

19Kas09:1512:30Yatırım Kararı Verirken Finansal Analiz Nasıl Yapılır?

Etkinlik Bilgileri

Kayıt için:  https://forms.gle/i7E67zbgazEhkKrj8

TANITICI İÇERİK :

 Yatırım kararları, bir işletmenin gelecek yıllardaki durumunu belirleyici nitelikte olduğundan, işletmeler açısından hayati önem taşımaktadırlar. Doğru ve zamanlaması uygun bir yatırım kararı işletmenin gelirini ve piyasa değerini yükseltirken, yanlış bir yatırım kararı işletmeyi iflasa bile sürükleyebilmektedir. Günümüz ekonomik koşullarında büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği pazar ne olursa olsun işletmelerin yatırım kararlarını verirken kararlarını ayrıntılı bir şekilde ele almaları ve gerekli incelemelerden sonra hayata geçirmeleri gerekmektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer konu da yatırımın finansmanının nasıl ve ne koşulda sağlanacağıdır.

 

Yatırım kararlarında finansal analiz;  bir projeye ilişkin nakit giriş ve çıkışları ışığında gerekli finansal kaynakların ihtiyacını, bunların nereden ve nasıl sağlanacağını belirleyerek proje önerisinin ekonomik açıdan arzu edilebilirlik derecesini ve potansiyel bir tesis olarak faaliyetini ya da işleyişini devam ettirip ettiremeyeceğini değerlendirmeyi amaçlar. Bu noktadan hareketle eğitimimizde bir yatırımın karar aşamaları ele alınarak rasyonel bir  yatırım kararı verilebilmesi için için finansal analizden nasıl yararlanacağımız hususu örneklerle açıklanacaktır. Eğitimim akışı temel olarak aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde gerçekleşecektir.

 

 

 • Genel kavramlar, yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları,
 • İlk yatırım tutarının belirlenmesi,
 • Maliyetlerin ve gelirlerin hesaplanması,
 • İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması
 • Proforma gelir tablosu ve nakit akış tablosunun hazırlanması,
 • Yatırım finansman kaynaklarının saptanması,
 • Projenin değerlendirilmesi ve yatırım kararı
  • Yatırımın geri dönüşünün hesaplanması
  • Net bugünkü değer yöntemi,
  • İç verim oranı yöntemi

 

KİMLER KATILMALI?

Firma Sahipleri, Yatırım Kararlarında Söz Sahibi Olan Yöneticiler, Yönetici Adayları, Finans ve Muhasebe Yetkilileri ve bu konuda  kendisini geliştirmek isteyenler

 

EĞİTMEN: Esra ŞENGÜL (Bağımsız Denetçi-SMMM)

 

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  mezun olmuştur. Sırasıyla 1991-1996 yılları arasında Turban Turizm A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1996-2003 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de Denetçi, 2003 yılında Akdeniz Kimya A.Ş.’de Mali ve İdari  İşler Müdürü, 2004 yılında Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim şirketinde  Başdenetçi ve İzmir ABİGEM’in çeşitli projelerinde Eğitmen ve Finansal Danışman, 2005-2009 yılları arasında da Öger Grup Türkiye’de  Denetim Müdürü, 2010-2013 döneminde Kılıç Deniz Ürünleri  ihracat İthalat ve Tic. A.Ş.’de  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği görevinde bulunmuş, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamasına ilişkin olarak TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır.

Denetim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Bütçeleme, Maliyet  ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama,  Türkiye Finansal Raporlama Standartları  başlıca uzmanlık alanları olan ŞENGÜL halen  Mali Müşavir olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup,  aynı zamanda Beşer Holding A.Ş. topluluk şirketlerinde  Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hali hazırda vermekte olduğu bazı eğitimlerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)
 • İşletmelerde Suistimallerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
 • Firmalarda İç Kontrol Sistemleri
 • Şirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Finansal Hedef Oluşturma
 • Finansal Raporlama ve Yönetsel Karar Alma
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Finansal Tabloların Analizi Eğitimi
 • Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi
 • İşletmelerde Bütçelerin Düzenlenmesi ve Kontrolü
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İşletmeler İçin Temel Hukuk Bilgisi
 • Temel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • İleri Düzey Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

YÖNTEM : Anlatım, Soru/Cevap, Açıklamalı Örnek Çözümü

 

Daha fazla göster

Zaman

(Salı) 09:15 - 12:30

Yer

Denizli Ticaret Odası