Duyurular

SAYISAL TAKOGRAF HİZMETLERİ ODAMIZDA BAŞLAMIŞTIR

Odamız, taşımacılık faaliyetlerine K yetki belgesi düzenleme ile katkı sağlamanın yanı sıra sayısal takograf kartı hizmetini de eklemiştir. Araçların kullanım sürelerinin,...

Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servis Adaylarına Eğitim

Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 22.04.2019 tarih, 13795583-770-66029 sayılı yazılarında ; 04.09.2019 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin...

YILLIK İŞLETME CETVELİ

Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih, 71084259-120.02.02-29145 sayılı yazılarında; Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi...

DERİ VE SAKATAT SATIŞI HAKKINDA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarım...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği...

ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE SÜRELERİ

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 05.03.2019 tarih, E.607 sayılı yazılarında; 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda...

TAYLAND KAĞIT DOLANDIRICILIĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.03.2019 tarih, 2903 sayılı yazılarında; Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, son zamanlarda Tayland'dan kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı yapmak...

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrı İlanı

KOSGEB Denizli Müdürlüğü'nden alınan yazıda;            KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında; İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim...

Macaristan Tanıtım Etkinliği

KOSGEB Denizli Müdürlüğü'nden alınan yazıda; KOSGEB, misyon ve vizyonu kapsamında, KOBİ'ler alanındaki deneyimlerin paylaşılması sürecinde, yurt içi ve yurt...

Basınçlı Kaplar’ın Test ve Muayenelerine İlişkin Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan...
X